อีกหนึ่งวันที่ฉัน…ได้หยุดนิ่ง และมองพระอาทิตย์จากไปช้าๆ [การพบพลากและจากลา…คือเรื่อง”ธรรมดา”ของโลกมนุษย์]

อีกหนึ่งวันที่ฉัน…ได้หยุดนิ่ง และมองพระอาทิตย์จากไปช้าๆ [การพบพลากและจากลา…คือเรื่อง”ธรรมดา”ของโลกมนุษย์]